ZATRUDNIANIE - POMAGANIE
O niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności

// niepełnosprawność

Czy wiesz, że jeszcze w latach 70-tych XX wieku pojęcie niepełnosprawność nie istniało?
Używano określeń kaleka dla osoby, która urodziła się chora lub inwalida jeśli ktoś stracił zdrowie w wyniku wypadku.

niepełnosprawność

Aktualnie niepełnosprawność określana jest jako długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu, niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych, niezdatność do podjęcia pracy zarobkowej. Aby ktoś został uznany za osobę niepełnosprawną musi stanąć przed komisją ds. orzekania o niepełnosprawności.

od 1997 roku w Polsce obowiązują dwa systemy orzecznictwa

Jest to podział, który różnicuje wydawane orzeczenia ze względu na cel dla jakiego się je wydaje - czy służy do celów rentowych czy pozarentowych. Jednak z punktu widzenia pracodawcy i ewentualnych dofinansowań rodzaj orzeczenia nie ma znaczenia.

do celów rentowych

Orzecznictwo do celów rentowych prowadzone przez lekarzy orzeczników i komisje orzekające z ZUS - ustalenie stopnia zdolności do pracy oraz prawa do renty.

Komisja wydaje jedno z trzech orzeczeń:

 • o częściowej niezdolności do pracy,
 • o całkowitej niezdolności do pracy oraz
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej

W praktyce, zgodnie z Ustawą, orzeczenia te są równoważne z wydanym przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzeczeniem (odpowiednio) o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

do celów pozarentowych

Orzecznictwo do celów pozarentowych prowadzone przez miejskie lub powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Takie orzeczenie daje możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenia np. zasiłek pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i ulg np. w przejazdach. 

W odniesieniu do osób, które ukończyły 16. rok życia, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Lekki
  Lekki stopień to taki, który pozwala osobie niepełnosprawnej funkcjonować samodzielnie - z ewentualnym wykorzystaniem pomocy ortopedycznych czy technicznych. Są to zazwyczaj osoby po, których “nie widać” niepełnosprawności, a dla celów zatrudnienia są traktowane na równi z osobami zdrowymi, z wyjątkiem systemu dopłat i przygotowania warunków pracy, o których będziemy pisać w dalszej części poradnika.
 • Umiarkowany
  Osoba legitymująca się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności to osoba, która może wymagać pomocy w codziennym życiu lub dostosowania stanowiska pracy. Często potrzebują zatrudnienia w warunkach pracy chronionej, lecz nie jest to wymóg konieczny i z założenia większość z tych osób pracuje na tzw otwartym rynku pracy. To jest najczęściej spotykana grupa osób, z którymi będziesz miał do czynienia chcąc stworzyć miejsce pracy dla osoby z niepełnosprawnością.
 • Znaczny
  Znaczny stopień niepełnosprawności otrzymuje osoba, która ma naruszoną sprawność organizmu i wymaga albo pomocy drugiej osoby albo zatrudnienia w warunkach pracy chronionej. Do tej grupy zaliczamy osoby, które potrzebują stałej opieki lub częstej pomocy. Jednakże i wśród osób legitymujących się tym stopniem niepełnosprawności, zdarzają się osoby na tyle sprawne, by wykonywać konkretny rodzaj pracy na równi sprawnie, co osoby zdrowe.

Schorzenia szczególne

Dodatkowo przepisy w kilku przypadkach mówią o grupie schorzeń w stosunku do których pracodawca korzysta z podwyższonego dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Szerzej to zagadnienie omówimy w artykule o dofinansowaniu.

// ważne

niepełnosprawność określana jest jako długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu, niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych, niezdatność do podjęcia pracy zarobkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *