ZATRUDNIANIE - POMAGANIE

Fundacja Zobaczyć

Fundacja Zobaczyć powstała w 2013 roku.

Naszą główną misją jest pomoc osobom niepełnosprawnym i innym zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa w szczególności bezrobotnym, samotnym rodzicom, w osiągnięciu sukcesu osobistego. Wierzymy, że każdy człowiek niezależnie od stanu zdrowia i sprawności, ma prawo do samostanowienia i realizacji swych marzeń. Naszym zadaniem jest im w tym pomóc, poprzez organizowanie miejsc pracy i inną pomoc w zakresie zatrudnienia.

Doradzamy jak rozwiązać problemy życia codziennego, poprzez organizację szkoleń i konsultacji eksperckich. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. Wierzymy, że tylko dzięki wiedzy i jej upowszechnianiu, możemy zwalczać nierówności społeczne w sferze ekonomicznej i kulturowej.

Wspieramy również przedsiębiorców w misji jaką jest tworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych stanowisk pracy. Bez nich i drzemiącej w nich odwagi i kreatywności, nie byłoby szans na lepsze jutro.

Dlabiznesu.org

Fundacja Zobaczyć w kwietniu 2016 roku rozpoczęła program wsparcia dla firm i dla organizacji pozarządowych dlabiznesu.org.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w formie działalności odpłatnej w zakresie: usług i szkoleń BHP, przygotowywania stron internetowych oraz opracowywanie statutów, regulaminów sprzedaży, przygotowywania protokołów i uchwał i wiele innych.

Działania są realizowane przez wykwalifikowany zespół, posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania usług we wskazanym zakresie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o działaniach Fundacji Zobaczyć? Zapraszamy na nasza stronę www.