ZATRUDNIANIE - POMAGANIE
Korzyści dla pracodawcy

Kalkulacja korzyści – jak obliczyć wysokość dofinansowania?

// wiesz, że?

// aby ustalić ile pracodawca zyskuje poprzez comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, lub obniżenie obowiązkowej kary na PFRON, należy wziąć pod uwagę wielkość zatrudnienia w firmie, stopień niepełnosprawności pracownika oraz jej rodzaj. Rozpatrzmy to na kilku przykładach.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 25 osób

W tym wypadku bierzemy pod uwagę jedynie schorzenia szczególne opisane w Ustawie, ponieważ taki pracodawca nie ma obowiązku płacenia kar na PFRON

 

Stopień niepełnosprawności

Poziom dofinansowania miesięcznego do wynagrodzenia pracownika z orzeczeniem

Poziom dofinansowania miesięcznego do wynagrodzenia pracownika posiadającego schorzenie szczególne o którym jest mowa w Ustawie

lekki

450,00

1050,00

umiarkowany

1125,00

1725,00

znaczny

1800,00

2400,00+7

Pracodawca zatrudniający więcej niż 25 osób, lecz nie spełniający kryterium 6% zatrudnienia osób z orzeczeniem

W tym wypadku będziemy brali pod uwagę jedynie schorzenia szczególne opisane w Rozporządzeniu. Należy też zwrócić uwagę, że zysk finansowy pracodawcy wynika z obniżenia wysokości kary za brak spełnienia 6% wskaźnika zatrudnienia. Obecnie, na wrzesień 2017 roku, kiedy pisany jest ten poradnik, kara na PFRON wynosi 1715,71 zł miesięcznie za każdy nieobsadzony etat dla niepełnosprawnego pracownika.

Przedstawiony poniżej w tabeli poglądowy schemat “oszczędności” dotyczy jedynie firm nie będących uczelniami wyższymi, które składają co miesiąc do PFRON druk DEK-I-0. Dotyczy to więc większości z Was drodzy czytelnicy, którzy mają więcej niż 25 etatów. Nie dotyczy to też “zysku” jaki osiągną firmy zatrudniając osobę niepełnosprawną i jednocześnie poprzez te zatrudnienie osiągając wspomniany wskaźnik 6% - ten wariant został opisany w kolejnym przykładzie.

Stopień niepełnosprawności

Obniżenie wysokości miesięcznej kary wpłaty na PFRON za każdą osobę niepełnosprawną zatrudnioną na pełnym etacie.

Obniżenie wysokości miesięcznej kary wpłaty na PFRON za każdą osobę niepełnosprawną zatrudnioną na pełnym etacie posiadającą schorzenie, o którym jest mowa w Rozporządzeniu.

lekki

1715,71

1715,71                            

umiarkowany

1715,71

5147,13

znaczny

1715,71

6862,84

Pracodawca zatrudniający więcej niż 25 osób niepełnosprawnych, osiągający współczynnik 6% zatrudnienia osób z orzeczeniem

W tym wypadku by opisać “zysk” miesięczny, należy rozważyć przykład konkretnego pracodawcy. Inaczej to będzie wyglądało dla pracodawcy zatrudniającego 25, a jeszcze inaczej dla pracodawcy zatrudniającego 50 czy jeszcze większą liczbę pracowników.

Należy uświadomić sobie fakt, że w momencie spełnienia kryterium 6 % zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pracodawca, nie tylko przestaje płacić kary na PFRON, lecz również zyskuje możliwość uzyskania dofinansowania do miesięcznego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Dotyczy to wszystkich etatów, nie tylko tego, dzięki któreemu przekroczył wspomnianą barierę 6 %. Znowu, drogi czytelniku, bardzo proszę, byś poniższy schemat uznał jedynie jako przykład, nie odnoszący się do wszystkich pracodawców i każdej sytuacji, a jedynie do takich podmiotów, które są zobowiązane ze względu na wielkość zatrudnienia co miesiąc składać do PFRON druk DEK-I-0 (obowiązek ten ustaje w chwili spełnienia kryterium 6%). Należy też pamiętać, że schorzenia szczególne z Rozporządzenia nie zawsze pokrywają się ze schorzeniami szczególnymi opisanymi w Ustawie.

Pracodawca zatrudniający 50 pełnosprawnych pracowników na łącznie 50 etatach w tym jedną osobę z niepełnosprawnością o rodzaju wskazanym poniższej tabeli.

 

 

Rodzaj schorzenia według Rozporządzenia

ZWYKŁE

SZCZEGÓLNE

lekki

umiarkowany

znaczny

lekki

umiarkowany

znaczny

Rodzaj schorzenia według ustawy

ZWYKŁE

lekki

1715,71

x

x

1715,71

x

x

 

umiarkowany

x

1715,71

x

x

6272,13

x

 

znaczny

x

x

1715,71

x

x

6947,13

SZCZEGÓLNE

lekki

1715,71

x

x

1715,71

x

x

 

umiarkowany

x

1715,71

x

x

6872,13

x

 

znaczny

x

x

1715,71

x

x

7547,13

// ważne

Jak widać z powyższych przykładów, zatrudniając jedną osobę niepełnosprawną, możemy miesięcznie zyskać nawet 7547,13 zł (znaczny szczególny rodzaj schorzenia według Ustawy i Rozporządzenia). W przypadku zaś pracodawców zatrudniających mniej niż 25 osób, wartość ta sięga do 2400 zł miesięcznie za każdą osobę ze znacznym i szczególnym (według Ustawy) zarazem stopniem niepełnosprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *